Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

Regulamin

Regulamin spławikowych indywidualnych zawodów wędkarskich z cyklu „Grand Prix” przy Rejonie PZW Świebodzin 2017 r.

ŚWIEBODZIŃSKA LIGA SPŁAWIKOWA

 

1. Punktacją objęte są 4 imprezy – spotkania wędkarskie na szczeblu Rejonu PZW Świebodzin – zaliczane do cyklu Grand Prix – Świebodzińskiej Ligi Spławikowej 2017.

2. Wykaz zawodów zaliczanych do klasyfikacji ŚLS przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Nazwa zawodów

Termin
zawodów

Miejsce
zawodów

Organizator zawodów

Uwagi

1.

Zawody Prezesów i działaczy Rejonu PZW Świebodzin –„Puchar Wiosny” 08.04.2017 r. rz. Obra – Strzyżewo Rejon PZW Świebodzin
+ ŚLS
 

Sobota

2.

Zawody Prezesów i działaczy Rejonu PZW Świebodzin –„O Mistrza Rejonu”

20.05.2017 r.

Wapna – Jordanowo

Rejon PZW Świebodzin
+ ŚLS

 

Sobota

3.

Zawody Prezesów i działaczy Rejonu PZW Świebodzin – „Puchar Jesieni”

09.09.2017 r.

Jez. Goszcza - Lubrza

Rejon PZW Świebodzin
+ ŚLS

Sobota

4.

Zawody Prezesów i działaczy Rejonu PZW Świebodzin – „Zakończenie Sezonu”

07.10.2017 r.

rz. Obra – Strzyżewo

Rejon PZW Świebodzin

+ ŚLS

Sobota

3. Prawo startu w ŚLS mają zawodnicy z kół Rejonu PZW Świebodzin (od 3 do 5 zawodników z każdego koła) w klasyfikacji indywidualnej bez podziału na kategorie. Sugeruje się aby byli to zwycięzcy klasyfikacji Grand Prix poszczególnych kół za rok 2016. Zabrania się startu zawodnikom biorącym udział w GPO na rok 2017.

4. W zawodach ŚLS punktowane są miejsca od 1 – 20.

                   I miejsce     - 20 pkt.       IV miejsce  - 17 pkt.              X miejsce  - 11 pkt.

                  II miejsce    -  19 pkt.       V miejsce   - 16 pkt.               XI miejsce -  10 pkt.

                  III miejsce   -  18 pkt.      VI miejsce  - 15 pkt.           XX miejsce  - 1 pkt

Zawodnicy biorący udział w zawodach, którzy zajęli miejsca od XXI do miejsca ostatniego otrzymują 0 pkt.

5. Zwycięzca klasyfikacji ŚLS zostaje zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość I, a następnie II, III miejsc itd.

6. O zajętym miejscu w zawodach decyduje waga złowionych ryb. W przypadku identycznej wagi ryb przyznawane są miejsca ex aequo.

7. Organizatorzy ŚLS mogą zmienić miejsce i termin zawodów ale są zobowiązani do ogłoszenia tego faktu na stronie internetowej ŚLS.

8. W zawodach z cyklu ŚLS nie dopuszcza się połowu uklei.

9. Wszystkie zawody rozgrywane są na „żywej rybie” zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

10. Wszystkie ryby po zważeniu muszą być wypuszczone do wody. Zawodnik, który tego nie zrobi zostaje zdyskwalifikowany.

11. Długość wędki, ilość zanęty, wymiar platformy - zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego.

12. Jeżeli sędzia główny odbierze teren zawodów od organizatora i uzna go za zgodny z regulaminem PZW, zawodnik nie ma prawa do zmiany stanowiska.

13. Opłaty::


17. Czas trwania zawodów wędkarskich ŚLS wynosi 4 godziny – czas przygotowania minimum 1 godz. i 30 min. (W przypadku łowiska Wapna Jordanowo czas ten może ulec skróceniu do 1 godz.)

18. W sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie sprawę rozstrzyga sędzia główny.

19. Program minutowy będzie określony w odrębnych komunikatach wydanych przez organizatora.

20. Ze względów organizacyjnych ustala się następujące zasady udziału zawodników w zawodach z cyklu ŚLS


21. Odpowiedzialnym za cały cykl imprez zaliczanych do ŚLS są organizatorzy przy udziale Kół PZW Rady Rejonu Świebodzin.

22. Regulamin ŚLS wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Rejonu PZW Świebodzin.


Regulamin do pobrania tutaj


KONTAKT


Świebodzińska Liga Spławikowa
kontakt@sls-swiebodzin.pl